Samochód

Samochód

Coraz większy ruch na polskich drogach przekłada się na rosnące ryzyko poniesienia strat przez uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Krótka rozmowa z doradcą ubezpieczeniowym pozwoli na odpowiednie zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk oraz przygotowanie atrakcyjnej, także cenowo, oferty zapewniającej Ci ochronę dokładnie taką, jakiej potrzebujesz.

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

Samochód mamy obowiązek ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (OC), oprócz tego możemy skorzystać z innych dodatkowych ubezpieczeń jak popularne Autocasco.

O ile w pierwszym przypadku warunki i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wyznacza ustawodawca, o tyle w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych zakłady ubezpieczeń mają swobodę w kształtowaniu ich treści.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

– OC komunikacyjne

– Autocasco

– NNW komunikacyjne

– Assistance

– Pakiety komunikacyjne

– Zielona karta